Từ Khóa : Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Chủ đề : Bộ sưu tập      
Tiêu đề mô tả bổ sung :
Nhan đề :    

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 4000)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng
Tác giả: Phạm Văn Ất
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 482  trang
Số phân loại: 005.113
Tiêu đề đề mục: CNTT--Lập trình C++
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình kỹ thuật lập trình
Tác giả: Lê Hữu Lập
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Anh
Nhà Xuất Bản: Bưu điện
Năm xuất bản: 2002
Số trang: 0  trang
Số phân loại: 5.133
Tiêu đề đề mục:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng
Tác giả:
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Bách khoa Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 480  trang
Số phân loại: 005.113
Tiêu đề đề mục: CNTT--lập trình C++ và Hướng đối tượng
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Lập trình IoT với Arduino ESP8266 & XBEE
Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 480  trang
Số phân loại: 629.89
Tiêu đề đề mục: ĐTVT--Lập trình IoT với Arduino
Tiêu đề mô tả bổ sung: Phạm Quang Huy
Tóm Tắt:
 
Giáo trình điện tử transistor và ứng dụng (tính toán - thiết kế - ứng dụng)
Tác giả: Lê Hoàng Minh
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 416  trang
Số phân loại: 621.381
Tiêu đề đề mục: ĐTVT--Điện tử-- Transistor
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
405 tình huống kế toán tài chính (hướng dẫn thực hành bài tập kế toán
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 358  trang
Số phân loại: 657
Tiêu đề đề mục: Kế toán-Kế toán tài chính
Tiêu đề mô tả bổ sung: Vũ Thanh Long; Võ Văn Nhị
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 382  trang
Số phân loại: 657
Tiêu đề đề mục: Kế toán-Kế toán doanh nghiệp
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Thuế và kế toán thuế năm 2022 (áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam)
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 583  trang
Số phân loại: 657
Tiêu đề đề mục: Kế toán-Kế toán thuế
Tiêu đề mô tả bổ sung: Vũ Thanh Long; Võ Văn Nhị
Tóm Tắt:
 
Kỹ thuật lập trình Labview từ cơ bản đến nâng cao
Tác giả: Nguyễn Hữu Vinh; Trương Đình Nhơn; Vũ Quang Huy
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 400  trang
Số phân loại: 005.1
Tiêu đề đề mục: CNTT-Kỹ thuật lập trình Labview
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Autocad cơ bản cho người mới bắt đầu: Dành cho phiên bản autoCAD 2009 đến 2020
Tác giả: Nguyễn Hoành
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2024
Số trang: 164  trang
Số phân loại: 006.6
Tiêu đề đề mục: CNTT--Autocad cơ bản
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình lập trình Android: (Giáo trình dành cho bậc đại học ngành Công nghệ TT)
Tác giả: Lê Hoàng Sơn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2024
Số trang: 128  trang
Số phân loại: 005.1
Tiêu đề đề mục: CNTT--Lập trình Android
Tiêu đề mô tả bổ sung: Nguyễn Thọ Thông
Tóm Tắt:
 
Tự học nhanh Python: (Lý thuyết và thực hành)
Tác giả: Lê Doãn Trinh
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 415  trang
Số phân loại: 005.133
Tiêu đề đề mục: CNTT--Python
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Arduino và lập trình IoT
Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Thanh niên
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 458  trang
Số phân loại: 629.89
Tiêu đề đề mục: ĐTVT--Aruduino và lập trình IoT
Tiêu đề mô tả bổ sung: Phạm Quang Huy
Tóm Tắt:
 
Người máy thông minh: Ứng dụng cơ bản
Tác giả: Dương Vĩnh Trung
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 155  trang
Số phân loại: 629.89
Tiêu đề đề mục: CNTT--Người máy thông minh-- ứng dụng
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Người máy thông minh: Kỹ năng cơ bản
Tác giả: Lư Chuyên Sâm
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 192  trang
Số phân loại: 629.89
Tiêu đề đề mục: CNTT--Người máy thông minh--kỹ năng
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Người máy thông minh: Thiết kế lập trình
Tác giả: La Tôn Diệp
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 152  trang
Số phân loại: 629.89
Tiêu đề đề mục: CNTT--Người máy thông minh-- Lập trình
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Internet of Thing các vấn đề hiện nay
Tác giả: Nguyễn Tấn Huynh
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 188  trang
Số phân loại: 004.678
Tiêu đề đề mục: CNTT-Internet of thing
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Những sản phẩm khoa học công nghệ thời đại 4.0
Tác giả: Phạm Văn Khiết
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 208  trang
Số phân loại: 600
Tiêu đề đề mục: CNTT--Sản phẩmKhoa học công nghệ
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Những ý tưởng khoa học công nghệ thời đại 4.0
Tác giả: Trần Giang Sơn
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 303  trang
Số phân loại: 001
Tiêu đề đề mục: CNTT--Khoa học công nghệ
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Internet vạn vật (IoT): Chuyển đổi số hay là chết (chuyển đổi cơ cấu tổ chức - Nắm bắt sự phát triển của số hóa - Chiến thắng cuộc cạnh tranh)
Tác giả: Nicolas Windpassinger; Hồ Thị Hương Giang; Nguyễn Thị Ngân Hà…dịch
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Anh
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 0  trang
Số phân loại: 338
Tiêu đề đề mục:
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt: