Từ Khóa : Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Chủ đề : Bộ sưu tập      
Tiêu đề mô tả bổ sung :
Nhan đề :    

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 4000)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Hỏi - Đáp môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Ngô Tuấn Nghĩa
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 372  trang
Số phân loại: 335.4
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Kinh tế chính trị Mác -Lênin
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Hỏi - Đáp môn Triết học Mác - Lênin: Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Phạm Văn Đức, ch.b
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 272  trang
Số phân loại: 335.4
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Triết học Mác - Lênin
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Hỏi - Đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Nguyễn Thế Thắng
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 352  trang
Số phân loại: 335.4
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiêu đề mô tả bổ sung: Doãn Thị Chín
Tóm Tắt:
 
Hỏi - Đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc; ch.b
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 300  trang
Số phân loại: 324.2
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tiêu đề mô tả bổ sung:
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Ngô Tuấn Nghĩa, ch.b
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 292  trang
Số phân loại: 335.4
Tiêu đề đề mục:
Tiêu đề mô tả bổ sung: Phạm Văn Dũng; Đoàn Xuân Thủy…
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Hoàng Chí Bảo, Ch.b
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 276  trang
Số phân loại: 335.4
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tiêu đề mô tả bổ sung: GS.TS. Dương Xuân Ngọc; PGS.TS. Đỗ Thị Thạch...
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc, ch.b
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 440  trang
Số phân loại: 324.2
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tiêu đề mô tả bổ sung: PGS.TS. Ngô Đăng Trí; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà...
Tóm Tắt:
 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Mạch Quang Thắng; ch.b
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 272  trang
Số phân loại: 335.4
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiêu đề mô tả bổ sung: Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Quốc Bảo; Doãn Thị Chín
Tóm Tắt:
 
Giáo trình triết học Mác - Lênin: Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: Phạm Văn Đức, b.s
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 496  trang
Số phân loại: 335.4
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Triết học Mác - Lênin
Tiêu đề mô tả bổ sung: Trần Văn Phòng, Nguyễn Tài Đông
Tóm Tắt:
 
Giáo trình kế toán tài chính 1
Tác giả: Nguyễn Văn Hậu
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 395  trang
Số phân loại: 657
Tiêu đề đề mục: Kinh tế--Kế toán tài chính
Tiêu đề mô tả bổ sung: Nguyễn Thị Việt Lê; Đinh Xuân Dũng; Phạm Vũ Hà
Tóm Tắt:
 
Giáo trình Toán cao cấp 1
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 274  trang
Số phân loại: 515.07
Tiêu đề đề mục: Cơ bản--Toán cao cấp
Tiêu đề mô tả bổ sung: Nguyễn Kiều Linh
Tóm Tắt:
 
Giáo trình thiết kế logic số
Tác giả: Đặng Hoài Bắc
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: Hà Nội
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 503  trang
Số phân loại: 629.8
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật điện tử--Thiết kế logic số
Tiêu đề mô tả bổ sung: Đỗ Mạnh Hà; Nguyễn Ngọc Minh
Tóm Tắt:
 
LVTN: Phân tích hiệu năng mạng chuyển tiếp đa chặng sử dụng nguồn năng lượng sóng vô tuyến và kỹ thuật truyền thông cộng tác tăng….- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2020-2022.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Nguyễn Văn Hiền
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 168  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: TS. Trần Trung Duy, h.d
Tóm Tắt:
 
LVTN: Nghiên cứu phương pháp nhúng dữ liệu thích nghi dựa trên thông tin về độ sâu trong hệ thống truyền hình 3D DIBR.- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2019-2021.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Đinh Công Hùng.d
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 168  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: TS. Nguyễn Thanh Bình, h
Tóm Tắt:
 
LVTN: Nghiên cứu các thuật toán nâng cao chất lượng ành vân tay khiếm khuyết.- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2019-2021.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 165  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: TS. Nguyễn Lương Nhật, h.dt
Tóm Tắt:
 
LVTN: Phát hiện bất thường ở tín hiệu điện tâm đồ với giải pháp học máy.- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2019-2021.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Đoàn Vũ Phương
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 169  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện, h.d
Tóm Tắt:
 
LVTN: Phát hiện bất thường ở tín hiệu điện tâm đồ với giải pháp học máy.- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2019-2021.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Đoàn Vũ Phương
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 169  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện, h.d
Tóm Tắt:
 
LVTN: đảm bảo vùng phủ sóng của mạng thu thập năng lượng vô tuyến hai chặng bằng kỹ thuật nghịch đảo kênh truyền.- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2019-2021.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Ngô Thanh Hãi
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 170  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo, h.d
Tóm Tắt:
 
LVTN: Đánh giá hiệu năng bảo mật của hệ thống thu thập năng lượng vô tuyến hai chặng sử sụng kỹ thuật điều chỉnh công suất bằng….- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2019-2021.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Nguyễn Nguyên Huân
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 172  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo, h.d
Tóm Tắt:
 
LVTN: Đánh giá hiệu năng mạng chuyển tiếp đa chặng vô tuyến nhận thức dạng cụm sử dụng NOMA với sự ảnh hưởng của tương quan kênh…- Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.- Niên khóa: 2018-2020.- Hệ: Cao học.- Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông.- Mã số: 8.52.02.08
Tác giả: Nguyễn Xuân Tuyên
Tác giả phụ:
Nơi Xuất Bản: TP. HCM
Nhà Xuất Bản: HVCNBCVT
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 172  trang
Số phân loại: 621.281
Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật Viễn thông
Tiêu đề mô tả bổ sung: TS. Trần Trung Duy. H.d
Tóm Tắt: